Strona Główna  28/02/2021 17:55:32
DataZawartość strony
Aktualności i wydarzenia
Patron Szkoły
Sztandar Szkoły
Historia Szkoły
Szkolna kronika
Plan zajęć
Zajęcia pozalekcyjne
Kalendarz roku szkolnego
Dokumentacja szkolna
Pracownicy szkoły
Stołówka szkolna
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Sprawdzian po szkole podstawowej
Pierwsze uczniowskie doświadczenia

W latach 2009 – 2011 Szkoła Podstawowa w Kamieniu wdrażała projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. To edukacyjny projekt unijny, dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Koncepcja Projektu oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywa się poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich wyodrębnionych przez amerykańskiego psychologa i neurologa, Howarda Gardnera. Przedstawił on je w książce pt, „Ramy umysłu ”. Teoria ta mówi, że każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji, ale w różnym stopniu rozwinięte i wzajemnie ze sobą współpracujące. Tworzą one tzw. „profil inteligencji”, który podlega zmianom. W odniesieniu do dzieci, Gardner wyróżnia 8 typów inteligencji: językową, ruchową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, przyrodniczą, muzyczną, interpersonalną i intrapersonalną. Założenia tej teorii można doskonale wykorzystać podczas zajęć realizowanych w ramach Projektu. Do Projektu Edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa, nasza szkoła przystąpiła w czerwcu 2009r. Realizacja zadań odbywała się w oparciu o własny, autorski pomysł nauczycieli. Znając profile inteligencji dzieci oraz ich zainteresowania i możliwości dobierali najwłaściwsze sposoby oddziaływań, aby wzmacniać ich „mocne strony” i rozwijać „słabsze”.

I etap


„Kosmiczne mikołajki” w Kamieniu

Uczniowie klasy drugiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu w dniu 10 grudnia 2009 roku zakończyli realizację Unijnego Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

Od września do grudnia b.r. uczniowie klasy II brali udział w zajęciach pozalekcyjnych, w ramach Projektu Edukacyjnego „ Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, których celem było rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań każdego dziecka przy użyciu specjalnie dobranego zestawu środków dydaktycznych. Podstawę Projektu stanowiła teoria amerykańskiego psychologa Howarda Gardnera, który uważał, że człowiek obdarzony jest wielorakimi rodzajami inteligencji, które u każdego z osobna są w różnym stopniu rozwinięte, a rozwijaniu każdej z tych inteligencji pomaga zabawa.

Po zrealizowaniu Projektu efekty pracy uczniów można było podziwiać podczas prezentacji pod hasłem „ Kosmiczne mikołajki” przygotowanej pod opieką wychowawczyni p. Edyty Krawczyk. Na uroczystości obecni byli rodzice, koledzy z klas 0-III z wychowawcami, a także pani dyrektor Urszula Zawada.

Uczniowie zaprezentowali teatrzyk kukiełkowy i wykonali piosenki przy akompaniamencie instrumentów perkusyjnych. Po zakończonym występie mali aktorzy otrzymali gromkie brawa od publiczności. Na zakończenie prezentacji każdy z uczestników w nagrodę dostał „palcynki- myszki” będące podziękowaniem za udział w Projekcie.

Wychowawczyni i rodzice wraz z dziećmi uczestniczącymi w Projekcie składają serdeczne podziękowania na ręce pana Tadeusza Wojciechowskiego, wójta gminy Sławno i pani Urszuli Zawady dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu za pomoc w realizacji Projektu Edukacyjnego.II etap


„Drogą do wiedzy”

Od 1 grudnia 2009r. do 20 czerwca 2010r. odbywała się realizacja II etapu Projektu Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą Do Wiedzy. W działaniach tych brała udział klasa I pod opieką wychowawcy Bożeny Wiktorowicz. 20 uczniów mogło realizować, rozwijać i wzmacniać swoje mocne i słabe strony, podczas dodatkowych zajęć z wykorzystaniem różnorodnych pomocy zgromadzonych w trzech Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań. Tematyka zajęć dotyczyła trzech pór roku: zimy, wiosny i lata. Dnia 8 czerwca 2010r. miało miejsce uroczyste zakończenie zajęć z udziałem Dyrektora szkoły p. Urszuli Zawada, rodziców, dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z wychowawcą. Uczniowie zaprezentowali występ pt. „Każda pora roku jest piękna”. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe Myszki - palcynki oraz piękne dyplomy. Dnia 25 czerwca 2010 roku przekazano wszystkie pomoce z Dziecięcych Ośrodków Zainteresowań nauczycielowi realizującemu III etap Projektu pani Marii Franas. Realizacja Projektu była wspaniałą zabawą i przygodą edukacyjną zarówno dla uczniów, jak i nauczyciela, a twórcze działania przyczynią się do odnoszenia przez dzieci sukcesów szkolnych i życiowych.III etap


„W krainie legend, baśni, bajek i bajeczek”

Nasza szkoła już trzeci rok realizuje z uczniami klasy I Projekt Edukacyjny „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” . Obecni uczniowie klasy I uczestniczą w zajęciach pod tytułem „W krainie legend, baśni, bajek i bajeczek”. Ich głównym celem jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju dzieci nakierowane na rozwój inteligencji kluczowych. Podczas zajęć uczniowie wzbogacają swoje słownictwo, rozwijają logiczne myślenie, a także rozwijają własne zdolności i zainteresowania. Jednocześnie integrują się w zespole klasowym, poznają różnego rodzaju baśnie i bajki oraz próbują własnych sił twórczych komponując utwory dla dzieci. W czasie zajęć uczniowie korzystają z bogatego wyposażenia pomocy do rozwijania inteligencji językowej, ruchowej, matematyczno-logicznej, wizualno-przestrzennej, przyrodniczej, muzycznej, intrapersonalnej oraz interpersonalnej. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się kąciki zainteresowań, w których dzieci chętnie spędzają każdą wolną chwilę także podczas przerw między zajęciami.
Rekrutacja
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
Rekrutacja do klasy I
Projekty
Projekt "Dziś mamy szanse na lepsze jutro"

Polecane
Polecane linki
Placówki oświatowe w gminie
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl